Rezervace na měsíc prosinec

Bez rezervace

Bez rezervace

Kalendář rezervací  

Fotky z akcí

Prohlídněte si fotky z našich akcí.
FotoGalerieAkcí

Jméno
Přijmení
Email
Telefon
Heslo (min. 6 znaků)
Heslo (heslo znovu)

 

Ceník služeb

Poplatky za pronájem
(tenisových dvorců)

1 hod 120 Kč

60 Kč (host) nečlen se členem

200 Kč/hod osvětlení

Permanentky:
11 hod = 1.000 Kč
22 hod = 2.000 Kč

PRO ZJEDNODUŠENÍ PLATBY LZE POUŽÍT QR KÓD

 

kompletní ceník

 

Podmínky rezervace

Rezervaci je možno zrušit den před platností rezervace v jiném případě rezervovaný čas uhradíte v plné výši i když rezervaci nevyužijete.

herní řád

 

Přihláška ke členství

Přihláška ke členství pro
aktuální rok
ke stažení
stahnout

Reklama

Herní řád

Herní řád je závazný pro všechny uživatele tenisových dvorců.

Každý hráč je povinen dodržovat ustanovení hracího řádu, zachovávat pravidla společenského chování a respektovat pokyny správce dvorců a členů výboru TK ŽILINA.

Tenisové dvorce mohou užívat pouze členové klubu po splnění pracovní povinnosti a zaplacení členských a herních poplatků. Ostatní hosté pak po zaplacení stanoveného herního poplatku.

Po splnění uvedených podmínek jsou všichni členové i hosté oprávněni ke vstupu a užívání dvorců a ostatního zařízení.

I. Příprava tenisových dvorců:

 • Pokud je kurt vysušený (práší se antuka), je třeba celý kurt (i mimo vlastní hrací dvorec) pokropit - kropte tak, aby se na kurtu nevytvářely kaluže nebo mazlavá místa. Po ukončení kropení dvorce hadici natáhněte podél kurtu.
 • Pokud je kurt naopak mokrý, přesvědčte se, zda je způsobilý pro hru, tzn. zda se při pohybu neboří obuv do antuky, či zda nejsou na některých místech louže.
 • Na kurtu se v žádném případě nesmí hrát během deště.
 • Pokud při pobytu na kurtu zjistíte jakoukoliv technickou závadu (poškozené hrablo, tekoucí vodovod, natrženou síťovačku, apod.) závadu ohlaste údržbě kurtu.

II. Vlastní hra:

 • Na tenisový dvorec vstupujte pouze v tenisové obuvi, tj. obuvi s hladkou podrážkou, která nepoškozuje hrací povrch a ve vhodném sportovním oblečení.
 • Pokud se během hry začne prášit antuka, kurt znovu pokropte.
 • Případné výmoly lehce srovnejte nohou.
 • Na dvorcích též platí přísný zákaz kouření a vodění psů a jiných zvířat do areálu.
 • Minimální délka hry je 60min. i s úpravou dvorce.

III. Úprava tenisových dvorců po hře:

 • Ukončete hru minimálně 5min. před skončením herní doby.
 • Tato doba je nutná k úpravě dvorce.
 • Vždy celý kurt srovnejte pomocí dřevěného hrabla a po té zameťte k tomu určenou vlečnou sítí nebo koštětem dokola nebo na délku!
 • Celý areál za sebou pečlivě zamkněte.

Pozn. Po nedodržení některého z těchto pravidel může být provinilec následně vykázán z dvorce osobou zvolenou pro údržbu kurtu nebo jiným členem oddílu.